What We Do

กลุ่มต้นไม้มหานคร

กลุ่มบิ๊กทรีคือ

ความพยายามของกลุ่มคนเล็กๆที่ร่วมกับองค์กรต่างๆ รณรงค์เปลี่ยนสังคม ให้เห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียวและร่วมแรงร่วมใจกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้ข้อมูลสังคมผ่านทางโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมและจัดโครงการนำร่องให้เป็นตัวอย่าง จับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้เกิดเป็นกระแสต่อเนื่องไปถึงสื่อกระแสหลัก
แสดงให้สังคมได้เห็นว่า การรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำได้จริง เกิดผลดีจริง เพื่อสังคมจะได้เห็นว่า การพัฒนาไม่ต้องแลกกับการทำลายธรรมชาติ
เริ่มจากกิจกรรมและโครงการเล็กๆ ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อส่งผลต่อการโครงการต่อไป จะได้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ให้ความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นวัฎจักรที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
กลุ่มบิ๊กทรีทำเพื่ออะไร

เพื่อเปลี่ยนให้คนทั่วไปในสังคมเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น เข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

ใครคือกลุ่มบิ๊กทรี

กลุ่มบิ๊กทรี เกิดจากการรวมกลุ่มกันของบุคคลเล็กๆ ทำงานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของแต่ละฝ่าย เชื่อมประสานรวมพลังกัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2553 โดยร่วมกับ หลากประเภท หลายองค์กร อาทิ กรุงเทพมหานคร, สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์ฯ  ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิโลกสีเขียว, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นต้น

กลุ่มบิ๊กทรีทำงานอย่างไร

เราได้รับพลังการสนับสนุนจาก ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชน ในการรณรงค์รักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม ผ่านการขอร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่จะเห็นชอบด้วย

สมาชิกในเฟสบุ๊ค (www.facebook.com/BIGTreesProject) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันเกือบ 150,163 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา มีสำนึกสูง และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล ทำให้มีผลต่อสังคมในวงกว้าง การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าไปชักชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีการทำงานร่วมกัน มีผลงานประจักษ์ชัด ไม่เพียงแต่รณรงค์ผ่านโซเชี่ยวมีเดีย หรือการวิภาควิจารณ์แต่เพียงอย่างเดียว

กลุ่มบิ๊กทรีมีสถานะเป็นอะไร

กลุ่มบิ๊กทรีไม่ได้เป็นมูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณกุศล เป็นกลุ่มคนเล็กๆ กำลัง จะพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรเพื่อสังคม(Social Enterprise) ที่จะเพิ่มสัดส่วนการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้วยตัวเองมากขึ้น ลดสัดส่วนการรับการสนับสนุนทางการเงินจากหน่วยงานอื่นๆ ลงอย่างต่อเนื่อง

ผลงานของกลุ่มบิ๊กทรี

 

ปี

ประเภท

รายละเอียด

พันธมิตร

2554

กิจกรรม

 • กิจกรรมสำรวจต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ของกทม.ย่านพหลโยธิน เขตพระนคร เขตคลองสาน และฝั่งธน
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ Bike and Walk Rally ในงานเปิดสวนพญาไทภิรมย์

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวีและธ.ไทยพาณิชย์

2554

โครงการ

 • จัดประกวด 100 ต้นไม้มหานคร รวบรวมข้อมูลและภาพต้นไม้ใหญ่จากทั่วกรุงเทพ ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย

กรุงเทพมหานคร, ธ.ไทยพาณิชย์, นสพ. คมชัดลึก

2555

กิจกรรม

 • นิทรรศการ ย่านคลองสาน ของนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • กิจกรรม "เล่าเรื่องต้นไม้ใหญ่"ขับขานถึงกวี "อังคาร กัลยาณพงศ์" “เสวนา สรรสาระ ทัศนะจร" ครั้งที่ ๕  

ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ Bangkok Sketchers สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมฯ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

2555

โครงการ

 • คลองสาน เขียวได้อีก :: ปลูกต้นไม้ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วม 400 คนและปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น

เขตคลองสาน, ธ.ไทยพาณิชย์, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ

2556

กิจกรรม

 • "สวนในฝัน ศิลปะใต้ร่มไม้" นักสืบต้นไม้ นิทรรศการ Green Miles Project หน้าบ้าน...เขียวได้อีก ภาพสเก็ตช์ย่านคลองสาน ตอน หลังคาแดง ภาพวาดต้นไม้ของฉัน งานออกแบบพื้นที่สาธารณะในเจริญนคร ซ.9
 • ปลุก ปั่น เปลี่ยน ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทั้ง 4 ท่าน เอิร์ธเดย์ 2556 กับ ท้อป พิพัฒน์ เทศกาล “เขียวกินได้...เขียวอยู่ดี” ในสถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัดพิชัยญาติ กว่า 3,000 ต้น ติดป้ายต้นไม้ในสวนลุมพินี จำนวน 100 ป้าย

คุณ ศิริวิทย์ ลิตเติ้ลทรี, เขตคลองสาน, บ้านศิลปะ “จอยรักคลับ”, รร.นานาชาติเอกมัย, รร.ปัญญาประทีป ชุมชนบางลำพู Bangkok Bicycle Campaign มูลนิธิโลกสีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ ท้อป พิพัฒน์, สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ, เครือข่ายตลาดสีเขียว, เตดราแพค, ธ.ไทยพาณิชย์, สมาคมภูมิสถาปนิกฯ บ. พีแลนด์สเคป

2556

โครงการ

 • ริเริ่มโครงการ 60 สวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพฯ จัดหาผู้สนใจให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558
 • โครงการ "โรงพยาบาลในสวน : Green hospital in the City” ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการมหานครสีเขียวเพื่อผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กทม

คุณอานันท์ ปันยารชุน, รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรุงเทพมหานคร องค์กรภาครัฐและเอกชน

2557

กิจกรรม

 • กิจกรรมนักสืบต้นไม้ และศิลปะใต้ต้นไม้ร่วมกับโครงการกะดีจีน คลองสาน สะพานพุทธ
 • กิจกรรม “ฝันน้อยๆ ที่ตลาดน้อย” ในสวนชุมชนแห่งใหม่ของตลาดน้อย (ถ.ข้าวหลาม) การเสวนาด้านวิชาการ จำนวน4 ครั้งเรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

ชุมชนสวนสมเด็จย่า และอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก โอเพ่นบอกส์, ศ.เดชา บุญค้ำ ,คุณธราดล ทันด่วน, บ.แสนสิริ

2557

โครงการ

 • ASA CHANGE ในงานสถาปนิก’ 57 อาสาสมัครมาออกแบบพื้นที่สีเขียวย่านตลาดน้อย จัดตั้งเครือข่าย เรารักบางกะเจ้า
 • แคมเปญด้านผังเมือง วิสาหกิจชุมชน พื้นที่สีเขียว จัดตั้งโรงเรียนต้นไม้หรือ Urban Tree Care อบรมรุกขกรผู้ดูแลต้นไม้ใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง โดยทีมรุกขกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมในปี 2557
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพื่อนชาวนา ช่วยเหลือชาวนาจำหน่ายข้าวออร์แกนิก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุกขกร เพื่อให้บริการตัดแต่งต้นไม้อย่างมีหลักวิชาการเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

สมาคมสถาปนิกสยามฯ,

ชุมชน6 ตำบลในบางกะเจ้า

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ, คุณธราดล ทันด่วน, บ. ปตท.

เขตคลองสาน, สัมพันธวงศ์, ปทุมวัน, วัดโอกาส นครพนม, รพ.จุฬา

2558

กิจกรรม

 • ปั่นปันข้าว จักรยานการกุศลกับคู่รักกว่า 1,000คู่ ส่งเสริมชาวนาออร์แกนิก 20กลุ่ม ที่สนามเขียวสุวรรณภูมิ ปั่นปักหมุด @บางกระเจ้า สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยจักรยานอาสา และนักศึกษาธรรมศาสตร์ 500 คน
 • ก่อตั้งบริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ จำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวนเมืองและประสานเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง

สสส, บ.พรีเมียร์, เครือBangkok Post, ธ. ไทยพาณิชย์, เครือข่ายชาวนาออร์แกนิก, ม. ธรรมศาสตร์, กลุ่มต้นกล้ากระเพาะหมู, เครือข่ายรักคุ้งบางกระเจ้า

2558

โครงการ

 • โครงการ ต้นไม้มรดก ชวนประชาชนตามหา "ต้นไม้แสนรัก รวบรวมได้ 115 ต้น เป็นต้นไม้มรดกระดับชาติ
 • โครงการปั่นล้อมเมือง รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้จักรยาน ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพฯ โครงการปั่นรักษ์โลก และโครงการ 1 ค่าย 1 สนาม
 • เป็นผู้ประสานกลางในการประกาศ คุ้งบางกระเจ้า ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในปี 2558
 • เข้าร่วมการอบรมตัดแต่งดูแลต้นไม้ใหญ่ที่โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

นสพ กรุงเทพธุรกิจ, สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย, Bangkok Bicycle Campaign, Green Campus Network ม. เกษตร, ม. ศิลปากร, สนง.นโยบายและแผน กระทรวงทรัพย์ฯ, มูลนิธิชัยพัฒนา, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2559

กิจกรรม

 • ทำแนวกันไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • จัดกิจกรรมปั่น ปลูก เปลี่ยน นำนักปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ร่วมกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อปลุกจิตสำนึกการดูแลพื้นที่สีเขียว
 • ร่วมจัดตลาด 100 โล ตลาดที่สนับสนุนสินค้าของเกษตรอินทรีย์ เปิดพื้นที่ให้เกษตรอินทรีย์ได้นำสินค้ามาขาย พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
 • อบรมและร่วมปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟร่วมกับเขตบางซื่อ จตุจักร และป้อมปราบ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่
 • ระดมรุกขกรจิตอาสาไปช่วยดูแลตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของเขตต่างๆ เช่น ปทุมวัน บางรัก

ร่วมกับค่ายเยาวชนเชียงดาว กรีนพีช

ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, สสส. สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย, Bangkok Bicycle Campaign, Green Campus Network ม. บริษัท รุกขกร จำกัด กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตปทุมวัน การไฟฟ้านครหลวง

2559

โครงการ

 • โครงการ พื้นฟูป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • อบรมการดูแลตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่บางกะเจ้า
 • โครงการอบรมการตัดแต่งต้นไม้สำคัญในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่ต้นแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ค่ายเยาวชนเชียงดาว และ Green Peace รักษ์คุ้งบางกะเจ้า กรมป่าไม้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

2560

กิจกรรม

 • กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลมะขามสนามหลวง 8 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้พร้อมปฏิบัติจริง ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ ศูนย์อาสาสมัคร Volunteers for dad
 • กิจกรรมเพาะต้นจาก “เพาะจาก” เพราะไม่อยากให้ ”จาก” ไป ฟื้นฟูนิเวศป่าจาก คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานเสวนาครบรอบเครือข่ายต้นไม้ในเมือง “ต้นไม้กับสายไฟ อยู่ร่วมกันได้อย่างไร” เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างต้นไม้กับสายไฟฟ้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เชียวชาญงานแลการตัดแต่งต้นไม้ ผู้แทนจากกการไฟฟ้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาหาทางออกร่วมกัน เพื่อนำข้อเสนอดังกล่าวส่งต่อนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์อาสาสมัคร Volunteers for dad รักษ์คุ้งบางกะเจ้า เยาวชนคุ้งบางกะเจ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เครือข่ายต้นไม้ในเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิริยะประกันภัย

2560

โครงการ

 • โครงการอบรมตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีให้เจ้าหน้าที่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • โครงการสำรวจต้นไม้และสาธิตพร้อมบรรยายวิธีการตัดแต่งดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • โครงการจัดอบรมตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีให้ผู้ที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตและวชิรพยาบาลที่ภูเก็ต
 • ร่วมโครงการ ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม ณ  สวนโมกข์กรุงเทพ โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นองค์ประธาน และเครือข่ายพุทธิกา
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี รุ่นละ 6 วัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์รักษ์คุ้งบางกะเจ้า โครงการ รักษ์ ปลูก สาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙  ณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล รุกขกรจิตอาสา รักษ์คุ้งบางกะเจ้า

2561

กิจกรรม

 • งานสำรวจพรรณไม้ บางกอกแหวกแนว ณ มิวเซียมสยาม จัด Workshop เล็กๆ พาคนที่สนใจเดินสำรวจต้นไม้เบื้องต้น อาทิเช่น ลักษณะลำต้น ใบ ดอก ผล สภาพแวดล้อมของต้นไม้ อาการของต้นไม้ที่สำรวจเป็นอย่างไร เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการสำรวจต้นไม้และชี้แจงสาเหตุของอาการผิดปกติต่างๆ และวิธีการแก้ไขให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน
 • สอนเด็กปีนต้นไม้และเรียนรู้การดูแลรักษาต้นไม้ ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา วิทยากรให้ความรู้เด็กๆในการปีนต้นไม้อย่างถูกวิธีเพื่อความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ให้กับเด็กๆ
 • TedxChiangMai2018
 • งานปล่อยนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ร่วมจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลตัดแต่งต้นไม้ สอนวิธีการใช้เครื่องมือในการดูแลตัดแต่งไม้
 • เพาะกล้าป่าชายเลน ณ คุ้งบางกะเจ้า มีลูกเพจบิ๊กทรีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน และได้รับความร่วมมือจากเยาวชนบางกะเจ้าและอาสาคุ้งบางกะเจ้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ปลูกป่าชายเลนด้วยการนำกล้าไม้อันได้แก่ ต้นพังกาหัวสุมดอกแดงหรือประสักดอกแดง 400 ต้น ถั่วขาว 200 ต้น โปรงแดง 200 ต้น โกงกางใบใหญ่ 100 ต้น โกงกางใบเล็ก 200 ต้น ประสักดอกขาว 200 ต้น พยุง 100 ต้น สารภีทะเล 100 ต้น ชะมวง 50 ต้น จันทร 50 ต้น
 • ร่วมเปิดบูธแนะนำกลุ่มบิ๊กทรี ในงาน เทศกาลคนกับป่า ณ หอศิลปะกรุงเทพ
 • ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม มีหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน จำนวน 85 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้นไม้มีความสำคัญ
 • ร่วมกิจกรรม“กิน-เล่น-เป็นเด็ก” ตอน ตลาดสายรุ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ณ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ
 • กิจกรรม “รักษ์ ปลูก สาน ปี 2” ตอน ปลูก ต่อ เติม สวนป่าคุ้งบางกะเจ้า ริมคลองแพ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
 • ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2561 ณ เกาะลอย สวนลุมพินี

มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ Asiaola โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงเรียนเพลินพัฒนา รุกขกรจิตอาสา

กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รักษ์คุ้งบางกะเจ้า หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม, Urban

Adventure Thailand, โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ และ ชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม Creative Chiang Mai มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2561

โครงการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี รุ่นละ 6 วัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานรุกขกรรมขั้นต้น สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทำการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ครั้งสำหรับ 6กลุ่มเขต สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครฯทั้ง 50 เขต
 • โครงการอบรมงานรุกขกรขั้นต้น จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เครือข่ายรุกขกรอาสา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ (พนักงานรุกขกรขั้นต้น) ให้แก่ชาวโคราชโดยไม่เสียค่าสมัครในการอบรม ณ สวนป่าบ้านของนายแพทย์บรรพต แพทย์หญิงพะยอม บูรณสิน
 • โครงการสำรวจต้นไม้ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ กลุ่มเชียงใหม่เขียวสวยหอม สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทุนคนไทยใจดี มูลนิธิปิ่มสาย ธนาคารเกียรตินาคิน เครือข่ายต้นไม้ในเมือง เครือข่ายรุกขกรอาสา อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา กรมศิลปากร เทศบาลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเขียวสวยหอม Silky saw Thailand

 • ฮิต: 11507

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053